• ad1
  • Ad2
  • ad3
  • SL1
  • SL1
  • Khuyen mai

See All

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D4912

Wooden floor Kronopol Aqua Zero D4912

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D4905

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D4905

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D3034

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D3034

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D3033

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D3033

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D2023

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D2023

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D5384

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D5384

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D9117

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D9117

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D4903

Sàn gỗ Kronopol Aqua Zero D4903

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

See All

Cambridge

Cambridge

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Grand Teak

Grand Teak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Balinese Teak Rio

Balinese Teak Rio

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Marino Walnut

Marino Walnut

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Castle

Castle

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sakura

Sakura

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Whitewash Oak

Whitewash Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Artico Teak

Artico Teak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Tavernia

Tavernia

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Augusta Oak

Augusta Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Twilight

Twilight

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Kahlua Wood

Kahlua Wood

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Blackforest Oak

Blackforest Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Grand Walnut

Grand Walnut

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Casa Merbau

Casa Merbau

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

NSW Spotted Gum

NSW Spotted Gum

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

QLD Spotted Gum

QLD Spotted Gum

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Andes Panga

Andes Panga

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Country Oak

Country Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Amazon Oak

Amazon Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Semarang Teak

Semarang Teak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Templar

Templar

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Glen Doussie

Glen Doussie

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Canyon Acacia

Canyon Acacia

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Greyville

Greyville

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Barnwood Oak

Barnwood Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

New Sumatran Teak

New Sumatran Teak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Burmese Teak

Burmese Teak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Rajah Teak

Rajah Teak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Awana Kempas

Awana Kempas

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sapawood

Sapawood

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Taroko Oak

Taroko Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Monument Oak

Monument Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Planked Oak

Planked Oak

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

See All

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5751

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5751

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5576

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5576

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5574

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K5574

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4895

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4895

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4420

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro K4420

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 37197AV

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 37197AV

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 38058AV

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 38058AV

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 37658AV

Sàn gỗ Kaindl Aqua Pro 37658AV

Contact: 086 23 16 889 / 090 65 62 689

News

Cấu tạo Sàn gỗ Công nghiệp

Sàn gỗ Công nghiệp là gì? Cấu tạo Sàn gỗ Công nghiệp gồm mấy lớp? Nhắc đến sàn gỗ chắc hẳn ai cũng biết, nhưng để hiểu rõ được cấu tạo của sản phẩm thì không phải ai cũng nắm rõ. Sàn gỗ Royal xin chia sẻ chi tiết kết cấu và cấu tạo của Sàn gỗ công nghiệp.

WHY YOU SHOULD CHOOSE INOVAR INDUSTRIAL WOOD FLOORS - MALAYSIA

Inovar Floor is a high-class industrial flooring directly manufactured from Malaysia imported to Vietnam. Inovar laminate flooring is not too strange to Vietnamese consumers because the product has been widely used for many constructions such as apartments, villas, schools, showrooms, ... So far, Inovar is in the top 3 types of Malaysian laminate flooring and is currently trusted.

086 23 16 889
090 65 62 689
Z Chat Zalo
https://sangoroyal.vn/

Nice floor - Luxurious house - Royal style

Hotline 086 23 16 889 / 090 65 62 689